Integriteitskamer Sint Maarten

Home

Integriteitskamer St.Maarten

De Integriteitskamer heeft tot doel het vertrouwen binnen de samenleving te bevorderen door integriteit structureel te organiseren binnen de overheid en bij overheidsbedrijven. De Integriteitskamer geeft advies over en bewaakt de invoering alsmede handhaving van integriteits- wetgeving, -beleid en -procedures. De Integriteitskamer creëert bewustzijn over integriteit en doet onderzoek naar vermoedens van misstanden. De Integriteitskamer is een zelfstandig bestuursorgaan met rechtspersoonlijkheid. Dit stelt de Integriteitskamer in staat om haar werk onafhankelijk en onpartijdig te kunnen doen.

Navigatie

“Integrity is doing the right thing, even when no one is watching.”

- Charles Marshall

“We must adjust to changing times and still hold to unchanging principles.”

- Jimmy Carter, Former United States President

“Live so that when your children think of fairness, caring, and integrity, they think of you.”

- H. Jackson Brown, Jr., Author

“The greatness of a man is not in how much wealth he acquires, but in his integrity and his ability to affect those around him positively.”

- Bob Marley, Reggae Pioneer and Musician

Belangrijkste taken van de Integriteitskamer

De Integriteitskamer zal continu informatie verstrekken over het belang van integriteit, om het bewustzijn van integriteit binnen de overheid en de samenleving in het algemeen te vergroten.

Het geven van advies

En het doen van voorstellen om het algemene integriteitsbeleid van de overheid en overheidsbedrijven te verbeteren  – De Integriteitskamer is belast met het geven van advies en het doen van voorstellen over  beleid om de integriteit binnen de gehele overheid en overheidsbedrijven te verbeteren.

Onderzoek naar vermoedelijke misstanden

De Integriteitskamer is belast met het uitvoeren van (voorbereidend) onderzoek naar vermoedelijke misstanden binnen de overheid en overheidsbedrijven.

Meldingen van vermoedelijke misstanden

Hoe een melding in te dienen –  Een melding van een vermoedelijke misstand kan direct online worden ingediend of het online meldingsformulier kan worden gedownload en worden opgestuurd.

© Integrity Chamber Sint Maarten 2021